Prorocká služba

„Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči.“ (1 Kor 14,1)

S prorockou službu se můžete setkat na akcích našeho Společenství (na setkáních, bděních atd.). Bůh promlouvá ke Společenství pomocí konkrétních slov často právě skrze osoby, které slouží darem proroctví. Nejedná se o „předpovídaní budoucnosti“, ale Bůh tímto způsobem poukazuje na směr, kterým se máme jako Společenství vydávat a zároveň nás takto utěšuje, napomíná nebo posiluje.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube