Modlitba

Ve společnství máme tyto druhy modlitebních služeb:

1) Společná modlitba
Modlitba nás připravuje na přijetí Božího slova (promluva, svědectví, proroctví atd.). Poté nám pomáhá toto přijaté Boží slovo opravdu uskutečnit ve svém životě. Modlíme se většinou před promluvou a po promluvě. Hlavním úkolem modlitební služby je vést Boží lid ve společné modlitbě. Existují různé druhy a způsoby modlitby, vždy by to ale měla být především modlitba srdce a měla by jiné vést k nadpřirozenému setkání s živým Bohem. Nezáleží zde na množství slov, ani na délce modlitby, nýbrž na autentické modlitbě bez přetvářky a pod vnuknutím Ducha.

2) Přímluvná modlitba
a) s naložením rukou
Tato modlitba je jakýmsi přinesením „ochrnutého“ před Ježíše (Mk 2,3), Bůh už pak koná podle své vůle. Úlohou přímluvců je přimlouvat se za daného člověka v úmyslu, ve kterém dotyčný požádá nebo i v jiném úmyslu, pokud to tak Boží Duch ukáže. Tato modlitba může být různého charakteru – za uzdravení (fyzické i vnitřní), za osvobození (od jakéhokoliv vlivu zlého ducha), o naplnění Duchem Svatým, o Boží požehnání atd. Přímluvnou modlitbou sloužíme především na bděních nebo výjimečně i na formačních setkáních.

b) na dálku
V našem společenství máme skupinku vnímavých lidí (přímluvců), kteří mají vyjímečným způsobem otevřené srdce pro potřeby druhých. Tito přímluvci každodenně odevzdávají Bohu v modlitbách úmysly všech lidí a celého světa. Je možno je požádat o modlitbu (viz. níže).

„…Sloužíme Pánu hlavně skrze modlitební činnost. Naším cílem je nést Pánovo milosrdenství jiným. Pokud máš nějaký problém nebo úmysl, ve kterým chceš, abychom se modlilim tak neváhej a ozvi se nám. Možná je někdo ve Tvém okolí nemocný nebo osamocený. Dej nám vědět – rádi k němu přijdeme společně se pomodlíme a popovídame si…“

,,Budte milosrdní , jako je milosrdný váš Otec „(Lk 6,36)

 

Víš o někom, kdo by potřeboval modlitbu nebo cítíš, že i Ty sám ji potřebuješ?
Můžeš se nám ozvat (třebas i anonymně).
e-mail: diakoniamilosierdzia@seznam.cz
tel: 776 369 210 (Ala Kottas)

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube