Hudba

Bylo by velmi obtížné představit si jakoukoliv akci bez hudby a zpívání chval. Hudební služba je rovněž modlitbou a jejím úkolem je rovněž vedení Božího lidu v modlitbě (viz. „MODLITBA“). Každý tón by měl být skrz na skrz proniknut Božím Duchem a měl by opravdu k modlitbě vést. Právě skrze chvály k nám reálně přichází Boží království. Zpěv je jakési hlubší vyjádření modlitby slovem. Hudební služba spolupracuje s modlitební službou a taktéž vede společnou modlitbu v jazycích nebo modlitbu jménem Ježíš.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube