Podpořte nás

Naše služba je z velké části založena na darech jednotlivců, církví/sborů a křesťanských nadací či firem. Dary jsou prakticky naším jediným příjmem a zdrojem dotování různých evangelizačních aktivit (modlitební setkání, evangelizační večery, bdění, kurzy, chválové koncerty a další).

Pokud se Vám líbí to, co děláme, můžete nás podpořit! Díky tomu bude naše služba moct dál pokračovat a lépe se rozvíjet.

Veškeré naše evangelizační aktivity právně zastřešuje spolek Nová evangelizace, z.s.
Můžete si nás ověřit ve veřejném rejstříku.

 

Název iniciativy

číslo účtu

variabilní symbol

Nová evangelizace, z.s. (hlavní účet)

2600805960 / 2010

není

Společenství Zacheus Hať

2300805977 / 2010

není

Společenství Zacheus Jablunkov

2400805966 / 2010

není

Škola evangelizace sv. Ondřeje

2000805975 / 2010

není

Hudba a umění

2900805970 / 2010

není

 

Nejčastěji kladené otázky
Obdržím od Vás potvrzení o darech pro uplatnění daňových odpočtů?
Ano, pokud si to budete přát, potvrzení o výši daru Vám zašleme na počátku následujícího kalendářního roku – během převodu uveďte ve zprávě pro příjemce svůj e-mail, jméno a příjmení nebo název firmy a IČO. To bude pro nás znamení, že toto potvrzení opravdu chcete obdržet.

Mohu podporovat konkrétní iniciativu nebo přímo mnou zvoleného pracovníka?
Ano.  V tabulkách najdete seznam konkrétních iniciativ a jména našich pracovníků. Ke každému z nich je přiřazen bankovní účet (některé položky mají i variabilní symbol!).

Mohu poslat dar přímo na účet spolku Nová evangelizace, z.s.?
Ano. V případě, že nemáte zájem podporovat konkrétní iniciativu nebo pracovníka, zašlete Váš dar na náš hlavní účet (Fio Banka). Tento dar bude s největší pravděpodobností využit na provozní náklady spolku nebo na aktuálně neodkladný výdaj některé z iniciativ spolku.

Vaše dary jsou daňově uznatelné. Můžete nás v lednu požádat o vystavení potvrzení pro daňové přiznání!

Případné dotazy směřujte na předsedu spolku Nová evangelizace, z.s.:
Maria Paskuda  marysiabranna@gmail.com  +420 724 151 834

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube