Charakteristika a cíle

Jsme katolické charismatické společenství. Naším hlavním posláním je evangelizace, kterou uskutečňujeme především skrze hlásání kérygma (radostné zvěsti o milujícím Bohu Otci, Spasiteli Ježíši Kristu a příslibu Ducha Svatého). Chceme tak, jako biblická postava Zacheus, poznávat Ježíše stále hlouběji a tuto reálnou osobní zkušenost sdílet s ostatními.

V našem Společenství je prostor jak pro vlastní formaci (osobní růst ve víře), tak pro evangelizaci (hlásání Evangelia lidem v našem okolí).

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube