Jak vypadají setkání?

Setkání manželského spolča Zacheus jsou velmi charakteristické. Skupinky se totiž setkávají vždy 1 za měsíc doma u některého z členů skupinky.

Na našich setkáních se v atmosféře upřímnosti, tepla a otevřenosti sdílíme tím, co aktuálně prožíváme. Učíme se tak líp poznávat své bližní, ale i sebe sama. Budují se tak zde nová přátelská pouta, která nám velmi pomáhají v každodenním životě.

Náplň setkání (cca 2 hodiny):
– sdílení (co jsme prožili za poslední měsíc)
– modlitba
– čtení Bible

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube