Co je to?

Manželské spolčo Zacheus tvoří manželské páry, které se setkávají ve skupinkách (kolem 4-6 párů) pravidelně každý měsíc. Setkání probíhají vždy u některého manželského páru doma. Tyto skupinky jsou založeny především na vzájemných vztazích a společné touze nalézat Boží hlas v každodenním rodinném životě.

Manželské spolčo Zacheus je součásti našeho Společenství. Jejich členové se kromě pravidelných „domácích setkání“ většinou účastní i bdění, dnů společenství Zacheus, evangelizačních kurzů a dalších akcí. Manželské páry se tak postupně zapojují do aktivního života celého Společenství.

Cílem našich setkání je podporovat manželské páry v budování opravdové jednoty v manželství i v rodině. Jsme přesvědčeni o tom, že dobře fungující rodina je nejlepším prostředím pro výchovu dětí v křesťanském duchu.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube