Formační stupně

V našem společenství rozlišujeme 3 formační stupně.  Je možné zůstat na určitém formačním stupni a nepřecházet dál.

1. formační stupeň (doba trvání: individuálně)
Zde patří všichni ti, kteří přicházejí na setkání, bdění a další akce pořádané naším Společenstvím. Účast na těchto akcích není nijak závazná. Je to období určené pro postupné poznávání našeho Společenství a jeho specifického charisma. Případní zájemci se tak mohou rozhodnout pokračovat dále ve formaci právě v tomto konkrétním Společenství.

2. formační stupeň (doba trvání: min. 4 roky)
Podmínkami pro zapojení se do tohoto formačního stupně jsou:
– absolvování min. 1 kurzu ŠE sv. Ondřeje (Nový život, Eureka nebo Společná cesta)
– účast na setkáních našeho společenenství  – modlitebně-formační setkání nebo manželské spolčo a další akce pořádáné naším společenstvím (dle svých časových možností)
Všichni lidé na tomto f. stupni:
– se účastní setkání v malých skupinkách (toto neplatí pro Manželské spolčo Zacheus), je jich 7 za rok
– mají aktivní i pasivní hlas ve Společenství (mohou se účastnit hlasování na různé funkce ve Společenství)
Doporučené aktivity (nepovinné):
– absolvování 1-3 kurzů ŠE sv. Ondřeje za rok
– adorace – 1x týdně

3. formační stupeň (doba trvání: neomezeně)
Je to pokračování 2. formačního stupně.
Všichni lidé na tomto f. stupni:
– se účastní setkání v malých skupinkách, je jich 5 za rok
– se rozhodují tvořit ještě hlubší vztahy s bratry a sestrami ve Společenství
– duchovní i finanční podpora (np. dobrovolné dávání desátků)
Doporučené aktivity (nepovinné):
– absolvování 1-3 kurzů ŠE sv. Ondřeje za rok
– adorace – 1x týdně

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube